Vyhledat na webu

Zavřít

Anotace


Prameny | Kořeny | Sítě


Prameny, kořeny i sítě mohou evokovat přírodu, krajinu, ale také společnost a kulturu. Předtím, než začnete tvořit, věnujte chvíli zamyšlení nad obvyklými i neobvyklými významy těchto slov. Sama, vytržená z kontextu, nás mohou navést různými směry. Zároveň jsou však úzce propojena.

Pojďme společně udělat první kroky na některé z možných cest. .


Možnosti …


Pramen může být vnímán jako původ a počátek. Známe například prameny poznání nebo života. Podívejme se například na příběh princezny Mononoke nebo planety Pandora, kde lesní bytosti a stromy existují jako prameny energie pro život celých společenstev.

Zavřete oči a představte si pramen. Jakýkoliv. Zapojte všechny své smysly. Co vidíte, co slyšíte a jaké máte pocity? Možná stejné jako Bedřich Smetana, který se k sepsání symfonické básně Vltava nechal inspirovat právě zvuky životodárných potoků a řek.


Kořeny, vyživované prameny, dávají zdroj síly rostlinám i stromům. Odhalte kořeny slovní i zubní, vzpomeňte si na kořen mandragory. Jaké jsou ale lidské kořeny? Jak dobře známe své rodiče a prarodiče…, kam až můžeme vysledovat svůj rod? Kým byli naši předci? Povídky a pohádky  jako Dědeček Oge nebo animované filmy Coco a Kniha života nám připomínají, že bychom neměli na své předky zapomenout. Kořeny ve smyslu tradic, zvyků a rituálů pomáhají všem kulturám přežít sebevětší otřesy, protože jim dávají kontinuitu.  Děje se tak pomocí řeči, která tvoří nezbytnou síť lidské komunikace.


Namísto mluvené řeči se poslední dobou dorozumíváme spíše skrze sítě sociální. Celý internet považujeme za síť, ale co třeba pavučiny nebo sítě chodeb, ve kterých se můžeme ztratit? Rybářské sítě nebo ty záchranné? Podívejme se z nadhledu na lezecká lana na skalách či na spleť železničních uzlů, nejsou to vlastně také takové sítě?  Najděte další na dvorcích, na hřištích, ale také v trasách dopravních linek či doručovacích služeb, v soustavě elektrických stanic a nebo v propojení hvězd do souhvězdí. Všechny sítě, ať už ty konkrétní nebo abstraktní, mají účel něco nebo někoho propojit.


Stejně tak komplexní je téma letošního ročníku. Kořeny, prameny i sítě proplétají celý náš vnitřní i vnější svět, téma letošní Alšovy země je obsahově tak široké, jak si sami dovolíte. Tudíž pro zpracování neexistují žádná omezení. Buďte se svými studujícími kreativní v hudbě, tanci,  literatuře, filmu, divadle, fotografii, keramice, malbě i grafice. Předkládáme Vám jen malý výsek možností a těšíme se na všechny práce, které nám zašlete.


Podmínky účasti


Přihlásit se může vyučující jakéhokoliv předmětu, který dokáže motivovat děti k tomu, aby aktivně a tvořivě pracovaly. Výsledek práce vystavíme nebo umožníme prezentaci v rámci vernisáže. Je však nutné se přihlásit e-mailem (alsovazeme@ajg.cz nebo chrastinova@ajg.cz).


Vernisáž


Vernisáž proběhne 29. listopadu 2023 v Zámecké jízdárně Alšovy jihočeské galerie v Hluboké nad Vltavou od 10:30. Prosíme o informaci, zda se budete účastnit i vernisáže.


Dodání prací do AJG


Elektronické dokumenty lze odevzdávat skrze odkazy e-mailem. Ostatní práce můžete posílat poštou na níže uvedené adresy, také je lze odevzdávat osobně po předešlé telefonické domluvě v Českých Budějovicích nebo v Hluboké nad Vltavou. Pokud budete připravovat jakýkoli druh vystoupení, které bude možné realizovat při vernisáži, prosíme o informaci e-mailem (zahrnutí do programu vernisáže, požadavky na technické zajištění atd.).

Práce je možné odevzdat do 13. listopadu 2023.


Při dodání vícedílných 3D prací se specifickými nároky na instalaci - prosíme o náčrt či fotografii optimálního seskládání.

Alšova jihočeská galerie, 373 41 Hluboká nad Vltavou 144

Wortnerův dům, U Černé věže 22, 370 01 České Budějovice

 

Termíny

1. 11. 2023 – přihlášení se do projektu e-mailem

13. 11. 2023 - odevzdání prací

29. 11. 2023 - vernisáž v 10:30 hod. v Zámecké jízdárně v Hluboké nad Vltavou


Výstava potrvá až do 28. ledna 2024.

Práce bude možné vyzvednout po skončení výstavy buď v AJG v Hluboké nad Vltavou, nebo ve Wortnerově domě – vždy po předešlé telefonické domluvě.

 

Organizační tým


Organizační tým je složen z lektorek edukačního oddělení Alšovy jihočeské galerie.

Mgr. Eva Drančáková

MgA. Irena Friessová Staneva

Bc. Andrea Chrastinová

Mgr. Adéla Procházková


Kontakt


T: +420 774 046 008

E: chrastinova@ajg.cz | alsovazeme@ajg.cz