Vyhledat na webu

Zavřít

Historie

Alšova země je výstavou představující výsledky tvůrčí práce žáků a studentů v oblasti výtvarné, dramatické, literární a hudební výchovy. Jde o projekt organizovaný pod názvem Alšova země, který převzala AJG od Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy a transformovala tak prestižní výtvarnou soutěž na projekt nesoutěžní povahy určený všem výchovným a vzdělávacím institucím.

„Cílem projektu je motivovat pedagogy k tvořivé práci se studenty, jejíž výsledky mají svůj vlastní výstavní prostor v jediném muzeu umění v Jihočeském kraji. Ideálem je vytvořit vhodné prostředí pro podporu zdravého vztahu ke kultuře, zprostředkování hodnot a tradic vycházejících z umění a přiblížení se k nim vlastní tvorbou.“

Vedoucí edukačního oddělení Bc. Andrea Houšková Chrastinová


Realizované projekty