Vyhledat na webu

Zavřít

Lektorky/Lektoři


Andrea Houšková Chrastinová, vedoucí Edukačního oddělení Alšovy jihočeské galerie. 

V Alšově jihočeské galerii jsem začala pracovat roku 2016 jako edukátorka a lektorka, po roce jsem dostala na starosti chod Edukačního oddělení. Kromě plnění provozních a administrativních povinností zajišťuji doprovodné programy ke galerijním výstavám i v rámci spolupráce s dalšími kulturními a vzdělávacími institucemi. Pravidelně a ráda také vedu edukační programy v expozicích. Studovala jsem Střední uměleckou školu grafickou v Jihlavě a Pedagogiku volného času na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Mé zaměstnání mi umožňuje propojovat svůj dlouholetý zájem o umění, historii a výtvarnou tvorbu s pedagogickou činností v rámci formálního i neformálního vzdělávání.

Kontakt: chrastinova@ajg.cz

Mgr. Eva Drančáková, edukátorka, lektorka a vedoucí ateliéru Alšovy jihočeské galerie.

Mé indiánské jméno by asi bylo Ta, která vypráví příběhy. Nacházím je ve výtvarnu, hudbě, literatuře, v přírodě i městě, ve věcech na první pohled obyčejných. Radost mi dělá, když příběhy tvořím spolu s dětmi či dospělými, například v kurzech výtvarného Ateliéru Alšovka či při edukaci v expozicích. Vystudovala jsem obor Výtvarná výchova pro základní uměleckou školu na Katedře výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, kde také vyučuji. Jako výtvarná pedagožka doprovázím studující v osvojování tvůrčích postupů, profesionálních i improvizovaných forem a k objevování autentičnosti výtvarného projevu. Ve své osobní tvůrčí rovině se věnuji kresbě a ilustraci.

Kontakt: drancakova@ajg.cz


MgA. Irena Friessová Staneva, edukátorka a lektorka Alšovy jihočeské galerie.

Můj zájem o výtvarné umění začal zhruba ve čtyřech letech, kdy jsem se o prázdninách u babičky urputně snažila pochopit tvar šnečí ulity a pokreslila s nimi celé atriové parkoviště. Od této chvíle se tužky a štětce držím. Středoškolská léta jsem strávila na Střední uměleckoprůmyslové škole v Praze. Během let 1998 -2004 jsem studovala na Akademii výtvarných umění  v Praze v ateliéru malby prof. Jiřího Sopka. Věnuji se autorské činnosti, příležitostně scénografii a od roku 2007 do roku 2013 jsem se svým mužem designovala plastiky pro společnost Lego do jejích zábavních parků. V rámci této spolupráce jsme mimo jiné navrhli a realizovali plastiku ”Velké vlny” z kostiček pro dánský pavilon v rámci světové výstavy EXPO 2012 v Jižní Koreji. V současné době jsem lektorkou a edukátorkou v Alšově jihočeské galerii. Chci předávat svoje zkušenosti našim žákům a žačkám tak, aby umění porozuměli, baví mě vysvětlovat ”záludnosti”, které někdy skrývá a posouvat laťku jejich vnímání toho, že umělecké díle není  jen o “ hezkém obrázku”.

Kontakt: friessova-staneva@ajg.cz

 

Adéla Procházková, filozofka tělem, výtvarnice duší. 

Vystudovala jsem obory Estetika, Dějiny filozofie a umění na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. V rámci celoživotního vzdělávání se zabývám pedagogikou výtvarné výchovy pro 2. stupeň ZŠ a SŠ. Zajímá mne práce s imaginací a osobní přístup ke kreativnímu vzdělávání, jak ve školství, tak v našem galerijním prostředí. Nejčastěji vedu komentované prohlídky výstavami a pořádám poeticko-výtvarná setkávání. Zároveň ráda vyrážím do terénu představovat princip galerijní edukace či diskutovat se studujícími o přínosu umění. 

Kontakt: prochazkova@ajg.cz